YOGA – SET

ANCHOR, LIGN, ARISE

Charakteristika:

Anchor

Samotná predstava kotvy v nás vzbudzuje veľmi dobré pocity. Pocit istoty, prístavu, ukotvenia, pokoja…ale aj mať odvahu to urobiť. Zapustiť kotvu, korene v miestach, vodách, prostredí, ktoré mi je neznáme, možno na pocit nie moc blízke….priateľské. Oleje použité práve v tejto zmesi, nie sú miešané náhodne… všetky pôsobia nielen na úrovni fyzickej, ale hlavne emočnej a psychickej , navzájom sa doplňajú a vytvárajú harmonický celok.

Život plynie ako jedna veľká rieka, ktorá prináša so sebou veľa nečakaných situácii, kríz v rodine, zamestnaní, vo vzťahoch nielen partnerských ale aj na pracovisku, v škole, v okolí…Tieto udalosti vedú neskôr k pocitu izolovanosti. Potrebujeme nadobnúť opäť pocit stability, uzemnenia, zmierniť strachy o budúcnosť, nabrať odvahu zakotviť , realizovať a rozvíjať schopnosti vo svojich aktivitách. Potrebujeme mať pocit, že niekam patríme. Cítiť teplo „domova“. Cedrové drevo

Riešiť situácie s jasnosťou, čestnosťou, silu vyjadriť svoje najvnútornejšie  myšlienky, emócie….levandula, black pipper

Santal, kadidlo, patchuli vás podporia vo vašej spiritualite, prepoja myseť s vlastným telo. Uvoľnia vzorce hanby. Naučia nás cítiť seba – lásku, a fyzicky ju aj prijať.  Toto všetko dochutí svojou pikantnosťou škorica, ktorá duchovne a emočne sa vzťahuje k nižším čakrám. Koreluje naše zmysly, vnímanie s bezpečnosťou, rovnováhou. Podporí zdravé vzťahy, hlavne nastavenie ich hraníc a zdravej sexuality.

Na meditáciu v pohybe môžete využiť jednu z týchto pozícii. Ich prežitie na  fyzickej a emočnej úrovni umocní práve táto zmes olej ANCHOR. Samozrejme sa dá využiť aj bez jogových pozícii ( asan).

Baddha konasana, Padmasana,, Dandasana, Savasana, Paschimattanasana, Sirsana…..

Align

zmes otvorenosti, harmonie a odvahy urobiť krok vpred

Zmesou Anchor sme ustálili svoje myšlienky, zjednotili sme sa a terz prišiel čas Otvoriť sa a vykročiť vpred….

Prekočiť  hranice vlastného pohodlia, nabrať odvahu vykročiť radšej do tmy ako stáť na mieste. Sme často ovládaní, ba až konfrontovaní s požiadavkami vlastnými a okolia. Nevieme, nedokážeme nájsť hranicu vlastnej flexibility. Kritika okolia nám bubnuje v ušiach, búcha na dvere srdca….naše zaužívané návyky, pocit dokonalosti , ale aj strach a pocit neistoty nás nechcú pustiť ďalej…prekročiť prah, hranicu našej komfortnej zóny. Naučme sa akceptovať vlastnú autencititu a netráviť čas rozmýšľaním čo si o našom konaní bude myslieť okolie….urobme krok VPRED a zistíme, že sme si len rozšírili komfortnú zónu…a budeme sa cítiť nielen komfortnejšie, spokojnejšie ale aj bezpečnejšie…..Bergamot, Coriander

My však vo svojom konaní a rozhodovaní nechceme byť chladní a necitliví k iným. Chceme zdieľať svoje srdce s ostatnými, nechceme sa vzďaľovať od nich – marjoram.  Chceme vzbudiť nadšenie, radosť aj u okolia. Všetko toto dianie svojho života potrebujeme „ stráviť“ a spracovať bez stresu a pesimizmu. Tak ako  peppermint rozväzuje uzly v žalúdku, vnáša čerstvosť, sviežosť do dychu….nech vnesie svieži a čerstvý vánok do našich krokov…

Celistvosť a jednotu nášim rozhodnutiam a krokom dodá jasmín a ruža. Pomôžu nám spracovať pocity nepodpory a odmietnutia okolia, otvoriť srdce láske a pochopeniu.

Balasana, Trikonasana, Virabhadrasana  II, Navasana, Viparita karani,  purvatanasana, marichyasana C,D, setu bandasana, urdhva dhanurasana, mathyasana

Arise

nazvala by som ho olejom povzbudenie a vytrvalosti….

Pomôže nám uvedomovať si vďačnosť za všetko, čo máme.  Prechovávať úctu  a starostlivosťou, podporovať zdravé návyky z pocitov  lásky, namiesto  nenávisti. Opäť môžu prísť pocity neistoty, ale tiež aj pocity úzkosti, napätia, stresu. Možno prvými neúspechmi, nepochopením sa naruší  naša sebadôvera, ktorá často prerastá až do seba nenávisti zo zlyhania…Grapefruit a citron ako citrusové oleje, prebudia opäť naše zmysly, pomôžu sa naladiť na danú úlohu. Prekonáme únavu, zmätenosť, pochybnosti, nepružnosť….a spolu rozprúdime energiu v mysli, v srdci, v celom tele.

Melissa a siberian fire podobne ako citrusy dodajú potrebnú energiu a vytrvalosť v našich rozhodnutiach, hlavne uvedomením si kto sme a kam kráčame. Posilňujú našu pamäť.

Bezsenneé noci a „temné noci duše“ ,  ako pri potope sveta….sa zmenia na ohňostroj farieb ukončný dúhou nádeje a prísľubu, presne tak ako v Starom zákone Boh spečatil svoj prísľub Noemovi. Všetko je to spečatené Osmanthusom , olejom nových začiatkov. Začneme vnímať a cítiť veľmi malé drobnosti, ktoré vedia ovplyvnit naše zmýšľlanie a rozhodovanie.

Jogové pozície typu…..TU a TERAZ  čo Ťa urobí šťastným v prítomnom okamihu….

Použitie:

Aplikujte pár kvapiek na pulzujúce miesta. Do lakťových jamiek, okolie členkov, pod kolená. Vždy použite aj nosný olej.

Upozornenie:

Pôsobí citlivo na pokožku. Držte mimo dosahu detí. Ak ste tehotná, alebo pod lekárskym dohľadom, jeho použitie konzultujte s lekárom. Vyhnite sa kontaktu s očami, uchom a citlivými miestami.

Skúsenosti:

Milí moji to, ale neznamená, že sa budem natierať olejmi, dýchať a čakať na zázraky….

Tie sa začnú diať, to ÁNO….ale je potrebné urobiť ten pomyselný prvý krok….a už sme opäť na začiatku…

Pre objednávku nás kontaktujte

KONTAKTUJTE NÁS