Charakteristika:

ZYTO Balance a Select sú vysoko presné a dynamické wellness skríningové softvéry. Softvér poskytuje ľahko zrozumiteľné správy o biologicky aktívnych biomarkerových údajoch, ktoré vám (našim klientom), pomáhajú pri rozhodovaní o starostlivosti zdravia.

Poskytuje detailné informácie o orgánoch a orgánových systémoch. Vieme, že všetky orgány spolupracujú navzájom. Preto je dôležité hodnotenie nielen orgánov ako samostatnej jednotky, ale aj ako systému. V ďalších krokoch merania môžeme doplniť informácie o prítomnosti patogénnych baktérií, vírusov, parazitov, ťažkých kovov, endokrinných disruptorov, informácie o hladinách vitamínov, minerálov, elektrolytov, hormónov, neurotransmiterov, špecifickej probiotickej kultúry a ďalších úzko špecifických biomarkeroch.

Detoxikačný a tráviaci systém

Detoxikačný systém

Toxín ​​je akákoľvek látka, ktorá spôsobuje poškodenie tela. Nikdy predtým v ľudskej histórii sme neboli vystavení toľkým toxínom, ako sme teraz. Ak vaše telo nemá schopnosť spracovať tieto toxíny detoxikácia je ohrozená. Hlavné funkčné systémy budú preťažené, s následkom chronického ochorenia. Našťastie existujú možnosti, ktoré môžeme urobiť, aby sme pomohli telu zbaviť sa toxínov, napomohli detoxikácii a zabránili toxickému preťaženiu.

Telo má úžasnú schopnosť spracovávať a odstraňovať toxíny. Ako pri každej likvidácii odpadu, aj náš telesný systém má svoje limity a chronické ochorenie je dôsledkom, keď schopnosť organizmu spracovávať toxíny je obmedzovaná. Zhoršená detoxikácia nás ovplyvňuje hlavne na bunkovej úrovni. Bunky a následne orgány, kĺby sú zaplavované toxínmi, telo pohlcuje únava, strácame chuť do života, spomalí sa metabolizmus, zhoršuje sa imunita. Medzi základne detoxikačné orgány patrí: pečeň, pľúca, obličky, koža.

Tráviaci systém

Sme tým, čo jeme“, možno povedať presnejšie: „Sme tým, čo strávime!

Ak máme ohrozenú tráviacu funkciu, je ohrozené aj vstrebávanie živín a podvyživené orgány nášho tela trpia. Všetko to závisí hlavne od zdravia čriev, ktoré výrazne ovplyvňuje funkciu mozgu, hormonálnu rovnováhu, imunitnú reguláciu a oveľa viac.

Gastrointestinálny systém okrem tráviacej funkcie plní tiež funkciu ochrannú. Je pokrytý mukozálnou bariérou.

Zápal v čreve na tejto mukozálnej bariére môže byť spôsobený bakteriálnymi, ale aj parazitárnymi infekciami, ktoré sú vyvolané prídavnými látkami z potravín, toxínmi z prostredia, duševného a emočného stresu a mnohými ďalšími stresormi.

To môže výrazne obmedziť trávenie a následne vzniknutý zápal vedie k zápalom v iných oblastiach tela ako je napr. imunitný a endokrinný systém. Aby vaše bunky, tkanivá a orgány dostali správnu výživu a mohli správne pracovať na odstraňovaní toxínov, vaše tráviace orgány musia byť podporované spôsobom, ktorý eliminuje akýkoľvek stres ohrozujúci túto úžasnú symbiózu.

Dietické a výživové stresory

Bez ohľadu na stravu, ktorú prijímame, by mal byť primárny cieľ vždy rovnaký zachovanie optimálnej hladiny cukru v krvi.

To dosiahneme len vtedy ak proteíny, tuky a uhľohydráty prijímame pravidelne a v rovnováhe.

Z klinického hľadiska dochádza k regulácii hladiny cukru v krvi, keď inzulín a glukagón, dva hormóny, ktoré produkuje pankreas, sú v rovnováhe. Spotreba uhľohydrátov a následné zvýšenie hladiny cukru v krvi vyvolávajú stimuláciu inzulínu, hormónu zodpovedného za zníženie hladiny cukru v krvi a následné uchovávanie nadbytočnej hladiny cukru v krvi vo forme tuku. Spotreba proteínov vyvoláva stimuláciu glukagónu, hormónu, ktorý podporuje mobilizáciu a využitie tukov na energiu a v priebehu procesu zvyšuje hladinu cukru v krvi.

Inzulín a glukagón sú antagonistami, čo znamená, že sekrécia jedného ovplyvňuje rovnováhu alebo moduláciu účinku druhého. Nadpriemerné hladiny inzulínu spôsobené stravou s vysokým obsahom cukru, chemicky upravovaných potravín sú spojené s takmer každou chorobou, označovanou ako civilizačné ochorenie. Ľudstvu známe hlavne cukrovka, rakovina a srdcovocievne ochorenia.

 • Príznaky nízkej hladiny cukru v krvi pozostávajú z: bolesti hlavy, mozgovej hmly, trasu, únavy, svalových kŕčov.
 • Príznaky vysokej hladiny cukru v krvi pozostávajú z: úzkosti, bolesti hlavy, problémy s uvažovaním a koncentráciou.

Ak je vaša hladina cukru v krvi nízka, mobilizuje sa kortizol, ktorý započne rozklad bielkovín ako zdroj energie.

Ak je vaša hladina cukru v krvi dlhodobo udržovaná vo vysokých hladinách, metabolizmus sa stane chaotickým a krvné cievy sa môžu poškodiť, čo opäť vytvára kaskádu nežiaducich procesov v srdcovocievnom systéme.

Stabilné hladiny cukru v krvi na druhej strane tvoria pevný základ pre naše zdravie ako na fyzickej tak aj na emočnej úrovni.

Hydratácia

Voda je život. Vodu potrebujeme na odstraňovanie odpadových látok, na tvorbu tráviacich enzýmov, na vstrebávanie vitamínov, minerálov, na udržiavanie správnej kvality pokožky a vlasov. Voda taktiež reguluje telesnú teplotu a stimuluje prirodzený metabolizmus.

Chronická dehydratácia sa spája s nasledujúcimi symptómami a chorobnými procesmi:

 • Únava
 • Zápcha
 • Bolesti hlavy
 • Tráviace ťažkosti
 • Bolesti svalov a kĺbov
 • Vysoký krvný tlak
 • Depresia
 • Alergie
 • Problémy s kožou
 • Nadváha

Ak chcete zabrániť dehydratácii, je potrebné vypiť toľko vody, aby ste si nemuseli zvlhčovať pery vlastnými slinami. Farba moču by mala byť slabožltá.

Veľa problémov s trávením, bolesti kĺbov a svalov, problémy s únavou a dokonca aj pleť rozjasníme dostatočným príjmom čistej vody.

Podľa možností obmedzujte príjem sladkých vôd, ovocných čajov, alkoholu a sýtených vôd.

Je v poriadku piť trochu vody s jedlom, pretože tráviace enzýmy sú hydrolytické (aktivované vodou), tak pitie trochu vody s jedlom je v poriadku. Väčšinu vody, ktorú pijete počas dňa, je však najlepšie piť medzi jedlami.

Hormonálno – endokrinný systém

Hormóny sú chemický poslovia, ktorý prechádzajú krvou a vstupujú do tkanív, kde fungujú ako spínače procesov, ktoré regulujú všetko od reprodukcie cez emócie. Systém produkcie hormónov je všeobecne známy aj ako endokrinný systém.

Hormóny možno považovať za chemickú silu, ktorá dáva život fyzičnu a aj emóciam.

Vyrovnané hladiny sú potrebné pre optimálnu funkciu mnohých fyziologických procesov.

V dnešnom svete existuje mnoho environmentálnych chemikálií, ktoré pôsobia ako endokrinné disruptory, ktoré majú významný vplyv na schopnosť nášho tela využívať hormóny nesprávne a neefektívne. Okrem toho sú tu mnohé prísady v potravinách a vo vode, ktoré majú vplyv aj na endokrinné / hormonálne zdravie. Snažme sa vyhnúť týmto toxínom a stresorom, tak ako je to možné, pretože sú proaktívnym krokom k zhoršeniu nášho zdravia.

Imunitný systém

Prvou líniou obrany proti choroboplodným mikroorganizmom sú kožné a slizničné bariéry. Považujú sa za akýsi komplexný obranný systém.

Súhrnne sú tieto časti známe ako imunitný systém.

Imunitný systém neutralizuje alebo ničí mikroorganizmy a toxíny prostredníctvom rozsiahleho lymfatického systému (zloženého zo sleziny, týmusu, mandlí, kostnej drene, sleziny, tkanív a buniek).

Špeciálne bunky imunitného systému: pochádzajú z kostnej drene, známe ako: B, T lymfocyty, spolu s protilátkami (proteíny, ktoré neutralizujú cudzorodé látky, objekty) sú primárne zodpovedné za vykonávanie práce imunitného systému.

Prvá línia imunitnej obrany sa nazýva slizničná bariéra. Sliznice sú neoddeliteľnou súčasťou imunitného systému. Vytvárajú ochrannú bariéru medzi vnútorným prostredím tela a vonkajším prostredím. Slizničná bariéra je priepustná a umožňuje výživu orgánov, pričom súčasne ho chráni pred infekciou, alergénmi a inými škodlivými látkami.

Hodnotíme mukozálnu, slizničnú imunitu, ale tiež je dôležité posúdiť aj bunkovú a humorálnu imunitu. Bunková imunita je sprostredkovaná aktiváciou špecializovaných buniek nazývaných makrofágy a prirodzené „zabíjačské„ bunky, ktoré ničia intracelulárne patogény. Humorálna imunita je zabezpečovaná  protilátkami. Stav týchto imunitných komponentov poskytuje komplexný pohľad na schopnosť človeka bojovať proti infekčným agensom, toxickým expozíciám, ako sú chemické látky a ťažké kovy.

Zápalové stresory

Akútny zápal je prirodzená reakcia organizmu na zranenie alebo infekciu. Obvykle to trvá len krátko, pretože telo má schopnosť samoliečenia. Účelom akútneho zápalu je pomôcť telu pri hojení. Keď je telo zranené, zápal pomáha zlepšiť prietok krvi do oblasti, ktorá je postihnutá. Miesto je spravidla začervenané, opuchnuté a teplé. Bunky a nervy potom posielajú signálovú molekulu zápalu – cytokíny do imunitného systému, aby pritiahli biele krvinky a pomohli pri liečení. Celkovo akútny zápal pomáha zvyšovaním prietoku krvi a imunitnej odpovede k liečeniu poškodených buniek, odstraňuje infekciu a chráni telo počas procesu hojenia. Chronický zápal je konzistentný systematický proces. Ak akútny zápal nebol dostatočne riešený, neodstránila sa pravá príčina, prechádza do štádia chronického zápalu. Často ide o poruchu imunity. Zatiaľ čo akútny zápal sa môže vyliečiť v priebehu pár dní, chronický stav často pretrváva niekoľko mesiacov až rokov. V priebehu času môže chronický zápal spôsobiť výrazné poškodenie tela a môže byť základnou príčinou ochorenia alebo výrazne ovplyvňuje vznik ochorení ako sú:

 • Rakovina
 • Ochorenie srdca
 • Diabetes – cukrovka
 • Obezita
 • Autoimunitné poruchy – reumatoidná artritída, zápalové ochorenia čriev (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba)
 • Lupus
 • Astma
 • Depresia
 • Alergie

Mentálny a emočný stres

To, čo sa s nami deje a stane nedokážeme celkom ovládať. Ale ako na danú situáciu zareagujeme, to už v našej moci je. Naučiť sa, ako to urobiť, je súčasťou osobného rastu – mentálneho a emocionálneho, ako aj duchovného. Integrácia relaxačných cvičení, ako je meditácia a hlboké vedomé dýchanie v každodennej rutine, môže urobiť dramatické zlepšenie v našom živote. Duševné a emocionálne odpovede na podnety sú označované ako limbické reakcie.

Limbický systém je časť mozgu, niekedy nazývaný emočný nervový systém, zmierňuje naše nálady, udržuje homeostázu a pomáha vytvárať spomienky.

Hypotalamus je hlavnou limbickou štruktúrou, ktorej hlavným účelom je udržiavať homeostázu v tele čo znamená, že vracia systémy v našom tele do svojich „stabilizačných bodov“. Konkrétne hypotalamus reguluje hlad, smäd, úroveň bolesti a potešenia, sexuálnu spokojnosť, ale aj agresívne alebo obranné správanie.

Hypotalamus je známy ako hlavný vysielač, pretože je to časť mozgu, ktorá ovláda aj endokrinný systém. Jeho súčasťou je hypofýza, ktorá reguluje činnosť endokrinných žliaz.

Hypotalamus má pod kontrolou naše myšlienky, pocity a postoje posiela pokyny cez autonómny nervový systém a hypofýzu. Autonómny nervový systém reguluje krvný tlak, srdcovú frekvenciu, dýchanie, trávenie, potenie a slúži aj ďalším životným funkciám. Hypofýza uvoľňuje hormóny, ktoré spôsobujú, že konkrétne endokrinné žľazy, ako sú nadobličkové žľazy a štítna žľaza, potom vylučujú svoje vlastné hormóny. Hypotalamus je preto hlavným sprostredkovateľom medzi nervovým a endokrinným systémom.

 

Spánok

Odpočinok je pre telo veľmi dôležitý, avšak odhaduje sa, že 68% obyvateľov trpí nespavosťou. Zaspávanie trvá viac ako 20 minút, pravidelne sa budia v noci, alebo sa prebudia a už nemôžu zaspať. Tieto spánkové poruchy zodpovedajú klinickej definícii nespavosti, ktorej hlavným zdrojom je chronický stres, ktorý podporuje chronickú stresovú reakciu a kompromituje hormonálny, imunitný, tráviaci a detoxikačný systém. Kortizol, DHEA, progesterón, melatonín, ľudský rastový hormón, estrogény a testosterón od nich závisí všetko teda aj kvalita spánku. Rovnako aj mozgové neurotransmitery nám pomáhajú regenerovať hlbokým spánkom. Zlý spánok zasahuje prakticky do všetkých funkcií tela a podkopáva homeostázu. Nemôžeme mať optimálne zdravie a dlhú životnosť, ak dobre nespíme. Hormonálne, imunitné, tráviace a detoxikačné systémy sú pevne spojené s našimi vnútornými „hodinami“, alebo s cirkadiánnym rytmusom. Cirkadiánne hodiny u cicavcov sa nachádzajú v hypotalame. V modernej spoločnosti sme sa rozhodli ignorovať tento základný zákon prírody a prispôsobujeme ho našim potrebám a túžbam. Platíme veľkú cenu za narušenie vnútorných hodín a cyklu spánku. Je zaujímavé poznamenať, že žijeme v čase, keď sú dni rozširované umelým svetlom, ktoré vytvárajú kratší tmavý cyklus. Skrátením tmavého cyklu sa oberáme o spánok. Ak chceme predĺžiť tento cyklus, skúsme spať v miestnosti, ktorá je celkom tmavá. Teda aj bez zariadení, ktoré vyžarujú elektromagnetický smog: telefón, televízor atď.

Ďalším dôvodom, prečo spíme menej, okrem vnútorného osvetlenia a multitaskingového životného štýlu, je prílišné pitie kávy, čo vedie k hormonálnym poruchám a to nás oberá o primeraný spánok. Taktiež aj zvýšený príjem cukru nám narúša naše skóre medzi nervovým systémom a hladinou hormónov. Naproti tomu cvičenie vie podporiť kvalitu nášho spánku. Cvičenie je aj ďalším komponentom životného štýlu. Odbúrava negatívne emócie, naša myseľ sa vyčistí, upokojí a telo môže regenerovať.

Naučiť sa správne hlboko a vedome dýchať, je ďalším krôčikom k zlepšeniu kvality nielen spánku, ale zvládania vypätých životných situácií.

 

Okrem týchto dôležitých informácií poskytuje aj informácie o priechodnosti a energetickej aktivite čínskych meridiánov a o možných alternatívach, ktorými vieme vylepšiť biologickú súdržnosť v bunkách a tak v celom organizme.

Meranie vám poskytne komfortný pohľad nielen na váš fyzický ale aj emočný zdravotný stav.

Pre objednávku nás kontaktujte

KONTAKTUJTE NÁS