loader image

Joga

Meditácia v pohybe

Jóga

Passion of life

Aštanga joga

Aštanga joga sa považuje za tradičnú školu jogy s niekoľkotisíc ročnými koreňmi.

Je to systém jogy založený na dychu, pohybe, ich súlade a striedaní pozícií v presne stanovenom slede. Najdôležitejším aspektom fyzickej praxe aštanga jogy je systém vinayasi, jedná sa o plynulé prepájanie dychu a pohybu.

Vinayasa nám hovorí, ako sa do a z pozície dostať pomocou pohybov spojených s dychom. Ďalšími dôležitými prvkami sú ujjayi dych, bandhy (energetické zámky) a dristi alebo bod sústredenia (pohľad). Spoločne sa vinayasa, ujjayi a dristi nazývajú tristana.

Zámerne spomínam najskôr iba fyzickú časť jogy, teda prax ásan. Je to časť jogy, s ktorou takmer všetci začínajú. Ostatné jej časti prichádzajú postupne, neskôr a v tempe, aké je pre každého prirodzené, príjemné.

V doslovnom preklade ,,Ashtanga“: znamená osem krokov (aštau = osem, anga – koreň, krok). Praktizovaním všetkých ôsmich krokov sa zbavíme všetkých nečistôt tela a mysle. Ásana (fyzická prax) je len jedným z týchto krokov. K. Pattabhi Jois tvrdil, že Ashtanga joga je Patañjaliho joga a jej správne praktizovanie prebudí v študentoch záujem o ďalšie kroky:

  • yama – súbor odporúčaní ako sa správať k svetu okolo nás
  • niyama – súbor odporúčaní ako sa správať k sebe
  • ásana – fyzická prax jogy (ásan), alebo starostlivosť o svoje fyzické telo
  • pranayama – dychové cvičenia
  • pratyahara – otočenie zmyslov smerom dovnútra
  • dharana – koncentrácia
  • dhyana – meditácia
  • samadhi – prepojenie, zjednotenie, pochopenie, vedenie

Tradične sa joga učí štýlom Mysore s individuálnym prístupom. Dôležitý je  vzťah učiteľa a žiaka, ktorý mu dáva všetkú pozornosť a prípadné jemné dopomoci – pokiaľ hovoríme o praxi ásan. Žiak sa postupne učí pozície s prihliadnutím na jeho možosti a obmedzenia, takže pozície sú každému prispôsobované individuálne. Nesnažíme sa telo prispôsobiť pozícii, ale pozíciu nášmu telu. Tradične sa ásany učia slovnými inštrukciami a žiakovi učiteľ nič neukazuje. 

Power joga

Power joga vznikla z Ashtanga vinayasa jogy. I, keď má tiež svoje pravidlá, je v porovnaní s Ashtanga jogou kreatívnejšia, variabilná a menej zásadová. 

Power joga je označovaná aj ako joga pre moderného človeka, ktorý v joge nehľadá duchovný ani spirituálny posun. Jej pravidelným cvičením si môžete vylepšiť krivky svojho tela či zrýchliť metabolizmus. Telo sa tiež detoxikuje cez pot a dych. Učí nielen prelínať pohyb s dychom, ale tiež relaxovať a meditovať.

Hatha joga

Hatha joga je určená predovšetkým tým ktorí chcú zharmonizovať svoje fyzické, duchovné a emočné telo. Tiež vie ovplyvniť vegetatívny nervový systém, pomáha ovládať emócie, ktoré sú prepojené so žľazami s vnútorným vylučovaním. Opäť vďaka prepojeniu dýchania a cvičenia sa snažíme pochopiť svoje telo.  Je vhodná pre všetkých a hlavne pre začiatočníkov s jógovou praxou. 

Scroll to Top

Novinky priamo do tvojej mailovej schránky